Beste wijkbewoner,

Zoals jullie ongetwijfeld hebben vernomen, was er een samenwerkingsgeschil tussen de redactie van de Wijkkijker en het bestuur van de Wijkraad. De gemeente Apeldoorn heeft, zonder enige voorwaarden vooraf, beide partijen aangeboden dit samenwerkingsgeschil door middel van mediation op te lossen. Beide partijen hebben dit geschil bij kunnen leggen en met behulp van mediation op kunnen lossen. Bijgaand treft u de mediationovereenkomst aan. Niet onvermeld mag blijven de dank aan onze mediator.

Mediation overeenkomst.

 

 

De snelfietsroute van Apeldoorn naar Teuge is nu zichtbaar door aanpassingen aan de weg en snelheidbeperkingen. Gemeenten, politie en fietserbond hebben samen de plannen gemaakt. Omwonenden en belangstellenden reageerden hierop tijdens een inloopbijeenkomst. Het wegdek wordt aangepast en borden geplaatst. De Staatscourant 2019 nr. 70031 van 20 december 2019 bevat het formele besluit.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken nabekendmaking van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester enwethouders, t.a.v. de eenheid Veiligheid en Recht, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn. U kunt ook digitaal een bezwaarschrift indienen via het formulier op www.apeldoorn.nl/bezwaarschrift.

Het besluit van de gemeente kunt u hier downloaden: Staatscourant-2019-70031

 

Vrijwilligers staan in de wijk belangeloos klaar voor anderen. De wijkraad Osseveld Woudhuis nodigt ieder jaar die vrijwilligers uit om hen in het zonnetje te zetten.

Dit jaar was dat in Talma Borgh. Het senioren popkoor “Alive and Kicking” zorgde bij binnenkomst voor een warm onthaal! Nadat iedereen voorzien was van wat te drinken nam Jaap van Brummen, voorzitter van de wijkraad, het woord om de midDag van de vrijwilliger 2109dag te openen. Ook kreeg Wim Willems, wethouder van de Gemeente Apeldoorn, de gelegenheid om de vrijwilligers toe te spreken.

Wat volgde was een voorstelling van het improvisatietheater. Een aantal vrijwilligers werd, al dan niet vrijwillig, betrokken bij de voorstelling. Het theater leidde tot grote hilariteit bij een aantal aanwezigen, voor enkelen was het soms moeilijk te volgen. Alle aanwezigen deden mee bij de afsluiting van het improvisatietheater met voorbeelden, die lieten zien hoe het improviseren in zijn werk gaat. Best moeilijk!

Iedereen was inmiddels wel toe aan wat eten, er werd een heerlijke afternoon tea geserveerd! Tijdens het eten schoven de leden van de wijkraad aan om te kijken of zij iets kunnen betekenen voor de vrijwilligers.

Nadat iedereen genoeg genoten had van al het lekkers, werd de gezellige middag afgesloten. Met een potje honing in de hand ging men weer op huis aan!

 

Op 12 oktober, de internationale dag van de palliatieve zorg, gaat het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe officieel van start met geestelijke verzorging thuis. Doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen als ze ziek zijn of een hoge leeftijd bereikt hebben, is er meer behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger in de thuissituatie.
‘Geestelijke verzorging thuis is bedoeld voor kinderen en volwassenen in de palliatieve fase van een ziekte en hun naasten. En voor alle mensen van 50 jaar en ouder, die worstelen met levensvragen’ zegt Berdine Koekoek, coördinator van het Netwerk Palliatieve Zorg en het Centrum voor Levensvragen in Oost-Veluwe.

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ingrijpende gebeurtenis in het leven, zoals een ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven, bij verlies van werk, relatie of verlies van mogelijkheden door (chronisch) ziek-zijn.  Vragen rond geloof en spiritualiteit kunnen hier onderdeel van zijn, maar dat hoeft niet.

Kaderhuisarts palliatieve zorg Marieke Dijkzeul: “Het is raadzaam om hulp in te roepen van een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen als iemand steeds vaker worstelt met levensvragen en daar zelf niet uitkomt. Een geestelijk verzorger kan daarover met de hulpvrager in gesprek gaan en professionele ondersteuning bieden”.

Aan het Centrum voor Levensvragen zijn acht geestelijk verzorgers verbonden met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, ervaringen en speciale kennisgebieden.  Zo zal er altijd een geestelijk verzorger zijn die aansluit bij de vraag en behoefte.

Contact

Het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur. Aanmelden kan telefonisch via nummer 06- 294 461 03. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt binnen twee werkdagen contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak. De gesprekken vinden thuis plaats of op een nader overeen te komen locatie als dat gewenst is. Er mag op basis van een overheidsregeling voor Centra voor Levensvragen kosteloos gebruik gemaakt worden van, in ieder geval, drie gesprekken van elk een uur.

Verdere informatie: